WINPLAN

systém programů pro projektování vodovodů a kanalizací

 

   

Hlavní rysy systému

 

WINPLAN je první v českém jazyce pracující systém programů pro projektování vodovodů a kanalizací v prostředí Windows, který usnadňuje a zefektivňuje práci při projektování. Svou formou i obsahem je určen především projektantům. Může být využíván jak velkými projektovými a konzultačními společnostmi, tak malými firmami a samostatnými projektanty k navrhování a posuzování. Velkou výhodou systému je možnost využití jednotlivých modulů samostatně nebo jako propojený systém (viz obrázek).

 Hlavní přednosti systému WINPLAN: 

 Možnosti pro systémy vodovodů: 

 Možnosti pro kanalizační systémy: 

 

   

Novinky

  Na této stránce najdete seznam novinek, oznámení o update a další podobné informace.

 

   

Podélný profil vodovodu

  «…» slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů vodovodů v prováděcím stupni podle ČSN

 

   

Kladečské schéma vodovodu

  «…» umožňuje kreslení kladečských schémat pomocí vkládání prvků z databáze výrobků a doplňovat jejich popis

 

   

HYDRONet

  «…» program pro zpracování komplexních projektů stokových a vodovodních sítí

 

   

Podélný profil kanalizace

  «…» slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů stokových sítí v prováděcím stupni podle ČSN

 

   

Prefabrikované kanalizační šachty

  «…» slouží k podrobnému návrhu kanalizačních šachet

 

   

Podélný profil vodních toků

  «…» slouží k definici, tvorbě, úpravám, výpočtům a vykreslení podélných profilů vodních toků podle ČSN