HYDRONet 4

program pro zpracování komplexních projektů stokových a vodovodních sítí

 

   

Stručný popis

 

Program HYDRONet 4 je určen pro zpracování komplexních vodohospodářských projektů stokových a vodovodních sítí, počínaje interaktivním návrhem sítě včetně objektů, zpracováním podélných profilů jednotlivých stok či řadů, tématických map, přes výpočet (stokových sítí) a posuzení (matematické modely) a až k tvorbě finálních mapových výstupů a tabulkových reportů.

Pro kanalizační systémy je v programu implementován výpočet dešťové stokové sítě.pomocí Bartoškovy, Máslovy nebo upravené Bartoškovy metody a odtoku splašků dle směrnice č.9, upravené směrnice č.9 nebo podle spotřeby obyvatel.

Program umožňuje převod dat do matematických modelů (EPANET, MIKE URBAN), následné načtení výsledků provedených simulací a především jejich vyhodnocení a další zpracování.

Další důležitou funkcí tohoto programu je automatická tvorba mapových situací dle ČSN a automatická tvorba podkladů pro výstupní projektovou dokumentaci vůbec. Rámcový přehled možností a vlastností tohoto programu je možné získat »tímto náhledem«.

Programové prostředí je kompromisem mezi GIS a CAD systémy, reflektuje nejmodernější trendy IS (zdrojem i skladištěm dat je databáze) a umožňuje rychlou a kreativní práci. Vzájemné spolupráce s moduly WINPLAN lze využívat k efektivnějšímu zpracování projektové dokumentace (podélné profily, prefabrikované šachty).

 

   

Základní pojmy

 

Program HYDRONet 4 nabízí uživateli grafické prostředí založené na GIS přístupu kumulace dat do vrstev prvků stejného typu a zároveň komfort CAD systémů umožňujících detailní práci s geometrií i stylem zobrazení dat.

Disponuje optimalizovanýmo funkcemi importu a exportu dat, které zaručují plnou kompatibilitu se standardními CAD i GIS programy a vybranými simulačními programy. Samozřejmostí je propojení s moduly WINPLAN, vytvářející technologickou linku, která výrazně zjednodušuje a urychluje práci.

Speciální pozornost byla věnována vlastním tiskovým výstupům projektu v podobě tabulek (reporty) a uživatelsky definovaných map. Ty je možno vytvořit i ve formě globální šablony, která na zakladě kladu listů pokrývajících zájmovou oblast produkuje tiskovou sestavu i několika desítek map.

Prostředí programu HYDRONet 4 umožňuje připojení samostatných modulů, které mohou zajímavým způsobem rozšířit možnosti programu. Příkladem může být modul DMT umožňující práci s TIN digitámním modelem terénu či modul WMS, který využívá webových mapových služeb k zobrazení různých rastrových map zájmové oblasti.

 

   

Ke stažení ...

 

Demoverzi programu spolu s dalšími informacemi je možné získat »zde«.

Program je založen na technologii .Net a ke svému běhu potřebuje nainstalovaný Microsoft .NET Framework 4.6, který je k dispozici například »zde«.

Kompletní popis změn a úprav je k dispozici »zde«.