Instalace Prefa Brno

Instalace - stáhnout soubory EXE, Instalace se spustí souborem Sachty11_PREFA.exe. Kromě této volné verzi existuje PLACENÁ verze, která obsahuje i další výrobce a funkce navíc.

Aktuální verze 11.20.0.6

Historie verzí (popis změn je okomentován znakem)

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(#) Úprava výrobního sortimentu
(|) NEOPRAVENO
(i) Informace

25.11.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.6)
(-) Viz plná verze.
_________________________________________________________________________________
05.03.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.1)
(-) Oprava výpočtu šachtových den Kompakt (max. převýšení přítoku)
_________________________________________________________________________________
29.11.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.25)
(-) Úprava výpočtu šachtových den Kompakt, přednastavení parametrů, nový otvor bez vložky, úprava materiálu kamenina, doplnění obložení nárazových stěn spadiště.
_________________________________________________________________________________
01.07.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.19)
(-) Oprava výpočtu výšky dna Kompakt (vývod DN500 a DN600).
_________________________________________________________________________________
26.06.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.18)
(-) Viz plná verze.
_________________________________________________________________________________
29.05.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.14)
(-) V některých případech použití vyrovnávacích prstenců byla jejich celková výška vyšší než nejnižší skruž daného typu šachet. Dále v některých případech nebyly použity vyrovnávací kroužky pro doplnění konstrukční výšky šachty.
_________________________________________________________________________________
05.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.12)
(-) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
05.03.2019 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.06)
(-) Oprava funkce monolitického dna (viz plná verze)
_________________________________________________________________________________
16.11.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.10)
(-) Oprava navázání profilu vejce 900/1350 na typ dna TBZ-Q.1 150/184 (původně navázáno pouze na atypické dno)
_________________________________________________________________________________
07.11.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.9)
(-) Oprava navázání materiálu Keramo Steinzug DN 486/404 C tř.160 na typ dna TBZ-Q.1 100 KOMPAKT (pro danou kombinaci program neměl přiřazené šachtové dno)
_________________________________________________________________________________
12.09.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.8)
(#) Úpravy programu po aktualizaci databáze
(+) Přidána možnost hromadné úpravy provedení dna
_________________________________________________________________________________
25.07.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.3)
(#) Aktualizace databázového katalogu a návazné úpravy programu
_________________________________________________________________________________
12.06.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.1)
(#) Poklopy KASI (viz plná verze)
_________________________________________________________________________________
10.10.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.33)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
25.08.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.12)
(*) Při otevření projektu: v případě, že v databázi programu neexistuje materiál uvedený v souboru, je zobrazen dialog, který umožní uživatelskou změnu materiálu
(+) Dialog hromadná změny vlastností
(-) Tisk, tabulka šachtových den: při zadání orientace stupadel nebyla data zobrazena
(-) Oprava a aktualizace řetězců v jazykových mutacích (SK, EN)
(-) Oprava vykreslení přívodního potrubí: vejce se kreslilo jako kruh
_________________________________________________________________________________
14.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.0.0.8)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
14.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 2012 (10.0.2.8)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
04.08.2015 Opravy Prefabrikované šachty 11 (11.0.0.7)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
04.08.2015 Opravy Prefabrikované šachty 2012 (10.0.2.7)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
18.03.2015 Opravy Prefabrikované šachty 11 (11.0.0.6)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
07.11.2014 uvolněny Prefabrikované šachty verze 11.0 (11.0.0.3)
(#) PREFA - aktualizace výrobního sortimentu
(#) Přidány poklopy KASI
_________________________________________________________________________________
17.12.2012 sachty.exe (10.0.2.1)
(+) PREFA - nová verze programu s promněnlivou výškou pref. dna DN1200 a DN1500
(#) PREFA - aktualizace
_________________________________________________________________________________
30.8.2012 sachty.exe (10.0.2.0)
(+) PREFA - nová verze programu s promněnlivou výškou pref. dna DN1000
(#) PREFA - aktualizace
_________________________________________________________________________________
19.7.2012 sachty.exe (9.0.1.13)
(+) PREFA - nová verze programu s promněnlivou výškou pref. dna
(#) PREFA - aktualizace
_________________________________________________________________________________
10.3.2011 sachty.exe (9.0.1.1)
(-) PREFA - oprava zaústění potrubí do čtvercové šachty
(+) PREFA - doplněn odtok nade dnem
_________________________________________________________________________________
17.5.2010
(+) PREFA - zadání sklonu potrubí
(+) PREFA - nový typ dna (KOMPAKT)
(+) PREFA - nové volby provedení dna (GFP,PP)
(+) PREFA - zadání orientace stupadel
(+) PREFA - vložení nové šachty klávesou INSERT
_________________________________________________________________________________
23.9.2009
(-) PREFA - oprava havárie programu při prohlížení tabulek
_________________________________________________________________________________
22.09.2009
(*) Prefa - aktualizace vzhledu programu
(#) Prefa - aktualizace výrobního sortimentu
_________________________________________________________________________________
16.06.2009
(#) Prefa - aktualizace výrobního sortimentu potrubí
_________________________________________________________________________________
06.03.2009
(-) Prefa - obložení spadiště čedičem u vedlejších přívodů
_________________________________________________________________________________
02.02.2009
(-) Oprava funkce pro aktualizaci verze 2009
_________________________________________________________________________________
14.11.2008
(-) PREFA - výpis obtoku v objednávce den
(-) PREFA - oprava stavebních výšek
_________________________________________________________________________________
02.06.2008
(#) PREFA - Doplněny vejčité profily TBO/TZO s čedičovou výstelkou
_________________________________________________________________________________
13.05.2008
(#) Oprava výšky dna čtvercové šachty
_________________________________________________________________________________
12.05.2008
(#) Přidány kompozitní poklopy.
_________________________________________________________________________________
06.05.2008
(-) Zařazené čtvercové šachty mají povolen pouze úhel zaústění 90, 180 a 270 stupňů.
(-) Opraveno zaústění potrubí DN500 do dna 100/80.
(+) Ve spadiště je nyní možné zadat obtok DN400 a bez obtoku.
_________________________________________________________________________________
12.3.2008
(#) Doplněn seznam materiálů potrubí
_________________________________________________________________________________
11.3.2008
(-) Opraveno hlášení v případě malého krytí otvoru.
(-) Opraveno zobrazení průměru potrubí v případě vypuštění původního materiálu.
_________________________________________________________________________________
25.2.2008
(#) Aktualizace přiřazení profilů potrubí
_________________________________________________________________________________
1.02.2008
(-) Oprava stavební výšky TZK-Q.1 150-100/25 DIN 1 (DIN2) na 250 mm
_________________________________________________________________________________
16.01.2008
(+) Nová funkce "Nastavení kónusu" dostupná z Nástroje->Nastavení dat.
_________________________________________________________________________________
07.01.2008
(-) Nová verze.
_________________________________________________________________________________
18.10.2007 (Sachty.exe 18.10.2007, sachty.mdb 9.10.2007)
(-) Oprava cenové kalkulace dna.
(-) Oprava přiřazení poklopů.
_________________________________________________________________________________
17.07.2007 (Sachty.exe 29.6.2007, sachty.mdb 16.7.2007)
(-) Oprava exportu do Autocadu (DXF).
_________________________________________________________________________________
16.07.2007 (Sachty.exe 27.6.2007, sachty.mdb 09.7.2007)
(-) Oprava při výběru poklopů (aktualizace dostupná pouze přez update z programu).
_________________________________________________________________________________
15.05.2007 (Sachty.exe 15.5.2007, sachty.mdb 15.5.2007)
(#) Doplněna nabídka DN litina integral.
_________________________________________________________________________________
25.04.2007 (Sachty.exe 25.4.2007, sachty.mdb 23.4.2007)
(+) Oprava manuální konstrukce šachty.
_________________________________________________________________________________
7.02.2007 (Sachty.exe 7.1.2007 23:56, sachty.mdb 30.1.2007 12:42)
(+) Přidána lokalizace do slovneského jazyka.
_________________________________________________________________________________
12.2.2007 (Sachty.exe 9.2.2007, sachty.mdb 1.2.2007)
(*) Možnost zadat spadiště bez obtoku.
_________________________________________________________________________________
7.10.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.10.2006 23:56, sachty.mdb 7.10.2006 12:42)
(+) Přidán dialog pro zadání sklonu potrubí.
(*) Oprava kódů těsnění
(|) Výpočet vzdálenosti vývrtu spadiště ve skružovině.
_________________________________________________________________________________
3.10.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 1.10.2006 20:00, sachty.mdb 30.9.2006 22:16)
(-) Součty těsnění DN1000 u šachet DN1200 a DN1500.
(*) Vykreslení šachty i při špatném zadání.
(+) Přidána slovenská verze tabulkových výstupů.
_________________________________________________________________________________
31.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.5.2006 15:32, sachty.mdb 3.5.2006 12:53)
(*) Aktualizace ceníku.
_________________________________________________________________________________
31.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.5.2006 15:32, sachty.mdb 3.5.2006 12:53)
(+) Aktualizace programu z Internet.
_________________________________________________________________________________
17.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 17.3.2006 12:22, sachty.mdb 17.3.2006 11:52)
(+) Přidáno potrubí "Litina Integral Saint Gobain".
_________________________________________________________________________________
16.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 15.3.2006 17:16, sachty.mdb 14.3.2006 22:25)
(-) Opraveno zobrazení výšky šachty a stavební výšky.
_________________________________________________________________________________
01.03.2006
(|) Oprava vykreslení šachtových den.
POZOR - nejdříve odinstalujte předchozí verzi !!!
_________________________________________________________________________________
05.01.2006 - verze
(*) Přepracováno zadání kynety
_________________________________________________________________________________
09.12.2005 - verze
(+) Volba pro tisk "chybně" zadaných šachet
(-) Oprava katalogových listů Prefa Brno
_________________________________________________________________________________
05.12.2005 - verze
(-) Oprava stavební výšky den u Prefy DN1000
_________________________________________________________________________________
30.11.2005 - verze
(-) Oprava stavební výšky kónusu u Prefy DN1000
  Přidána instalace aktualizace
_________________________________________________________________________________
15.11.2005
(-) Oprava chyb.
(+) Ceník
_________________________________________________________________________________
11.08.2005 - verze
(-) Oprava chyb.
_________________________________________________________________________________

Soubory aktuální verze ke stažení

Instalace programu - Šachty 11 (aktuální verze)    47 223 kB  

Sweco Hydroprojekt a.s., Kuba Petr, Pliska Zdeněk