Instalace Betonika Plus (a Prefa Grygov)

Instalace - stáhnout soubory EXE, Instalace se spustí souborem Sachty11_BETONIKAPLUS.exe. K této volné verzi existuje PLACENÁ verze, která obsahuje i další výrobce a funkce navíc.

Aktuální verze 11.18.0.8

Historie verzí (popis změn je okomentován znakem)

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace

01.10.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.8)
(-) Oprava navázání materiálu Superlit na DN350 (pro danou kombinaci program neměl přiřazené šachtové dno)
_________________________________________________________________________________
12.06.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.1)
(#) Poklopy KASI (viz plná verze)
_________________________________________________________________________________
12.02.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.37)
(#) Prefa Grygov - úprava rozměrů šachtových den
_________________________________________________________________________________
10.10.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.33)
(i) Viz plná verze
_________________________________________________________________________________
30.06.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.27)
(-) V některých případech se v tabulce šachtových poklopů vypisovala špatná třída zatížení
_________________________________________________________________________________
08.06.2017 Prefabrikované šachty 11 (11.17.0.26)
(*) Program umožňuje vložit poklop DN800 na skruž DN800 přes vyrovnávací prstenec
(-) Oprava vyplňování textového pole u volby "Volný terén, převýšení h ="
(*) Při rušení 1. a 2. vedlejšího přívodu zůstávaly aktivní 3. a 4. vedlejší přívod (pokud byly vyplněny). To mohlo při přehlédnutí způsobit chybu v objednávce. Program upraven tak, aby 3. a 4. vedlejší přívod zrušil.
(-) Oprava rolovacího seznamu hodnot DN2 v dialogu "Zadání a oprava spadiště" (hodnoty obtoku se zobrazovaly 2x)
(-) Zákrytové desky pro dna vejčitých trubních profilů nelze použít pro dna kruhových trubních profilů (a naopak)
(-) Oprava konfigurace vložení nové šachty (nízká sestava např. 1.5m), kdy byla použita skruž s kapsovým stupadlem, aniž došlo k zaškrtnutí pole "Stupadlo PE pod zákrytovou deskou"
_________________________________________________________________________________
24.04.2017 Prefabrikované šachty 11 (11.17.0.24)
(#) Úpravy výšek dna DN1000
(#) Doplnění šachtových den PERFECT – OPTIMA
(-) Opravy pro velkoprůměrová šachtová dna
(#) Doplnění zákrytových desek s poklopem DN800 pro velkoprůměrová šachtová dna
(#) Doplnění skruží tl. stěny 250 mm
(-) Opravy pro spádišťové šachty tl. stěny 250 mm
(-) Opravy výšek šachtových den pro vejčité trouby
(*) Vykreslení kynety nově rozlišuje nastavení bez obkladu, s obkladem pouze žlábku a s obkladem včetně podesty
_________________________________________________________________________________
10.11.2016 Prefabrikované šachty 11 (11.16.0.15)
(+) Oprava omezení sklonu potrubí pro dna DN1000
_________________________________________________________________________________
26.10.2016 Prefabrikované šachty 11 (11.16.0.14)
(#) Aktualizace výrobního programu
_________________________________________________________________________________
22.11.2010, sachty.exe (8.0.2.6), sachty.mdb (8.0.2.7)
(#) Btk+ - oprava rozměrů spadišťové hlavy
_________________________________________________________________________________
4.10.2010, sachty.exe (8.0.2.5), sachty.mdb (8.0.2.6)
(#) Btk+ - aktualizace ceníku
(#) Btk+ - oprava převýšení spadiště
_________________________________________________________________________________
10.8.2010, sachty.exe (8.0.2.4), sachty.mdb (8.0.2.5)
(#) Btk+ - aktualizace zákrytových desek
(#) Btk+ - aktualizace prstýnků DN800
(#) Btk+ - aktualizace provedení kynety o kanalizační cihly
_________________________________________________________________________________
18.6.2010
(#) Btk+ - doplněny poklopy
(-) Btk+ - popis skruží a den v případě obkladu čedičem
_________________________________________________________________________________
4.6.2010
(#) Btk+ - aktualizace ceníku
_________________________________________________________________________________
13.5.2010
(#) Btk+ - doplněna dna a typ Grygov
_________________________________________________________________________________
15.4.2010 - nová verze 2010 - instalace je do nového adresáře
(+) Btk+ - přepracován základní dialog pro zadání údajů šachty
(+) Btk+ - po instalaci vypnutá tabulka šachet pod zadávacím dialog, zapnutí je možné z menu
(-) Btk+ - 2. Zamezení „přepisování kynety na beton s nátěrem“
(-) Btk+ - 3. Popis „typ šachty“ změnit na „Typ“, změněna priorita typů.
(*) Btk+ - 4. Nastavení default hodnot pro jednotlivé typy šachet
(*) Btk+ - 6. Oprava výšky dna PERFECT 300 na 785
(+) Btk+ - 7. Pro typ dna 12cm DN1000 změněny výšky den
(+) Btk+ - 8. Doplnění materiály a profily potrubí (včetně vejčitých s čedičem)
(+) Btk+ - 9. doplněno zadání sklonu potrubí, sklon se zobrazuje ve výstupních sestavách
(-) Btk+ - 10. Pro typ 15cm DN1650 opraveno zobrzení počtu těsnění, opraven tisk počtu těsnění.
(+) Btk+ - 11. Doplněny poklopy ECON
(-) Btk+ - 12. Opraveno vyskládání nízké šachty (cca 1.8m) s poklopem DN800.
(+) Btk+ - 13. Doplnění dialogu individuální konstrukce o všechny díly
(+) Btk+ - 15. Opraveno (v dialogu individuální konstrukce) TBR-Q 350/800x625/90 SPK na TBR-Q 600/800x625/120 SPK
(+) Btk+ - 17. úprava pro spadišťové šachty
(+) Btk+ - doplněno úhlování stupadel
(+) Btk+ - 19. V dialogu Přechodový kńus nebo deska doplněn TZK-Q 300/120 T(L) SP
(+) Btk+ - 20. Doplněny prefabrikovaná dna pro vejčité potrubí
(+) Btk+ - 21. Zrušení verze Prefa Grygov a převedení dále uvedených výrobků do nové verze Betonika Plus a Prefa Grygov
(+) Vše - 28. Do dialogu About doplněna knihovna Haspms32.dll
_________________________________________________________________________________
23.9.2009
(-) Btk+ - oprava havárie programu při prohlížení tabulek
_________________________________________________________________________________
16.06.2009
(#) Btk+ - aktualizace výrobního sortimentu potrubí
_________________________________________________________________________________
02.02.2009
(-) Oprava funkce pro aktualizaci verze 2009
_________________________________________________________________________________
29.01.2009
(-) Betonika+ - oprava betonů
(-) Betonika+ - oprava instalace
_________________________________________________________________________________
19.01.2009
(#) Betonika+ - oprava kódů pro speciální typy betonů dna
_________________________________________________________________________________
19.01.2009
(#) Betonika+ - aktualizace ceníku
(#) Betonika+ - oprava kódů pro speciální typy betonů dna
_________________________________________________________________________________
22.09.2008
(-) Betonika+ - oprava konstrukce šachty v případě vejčitých profilů
_________________________________________________________________________________
16.06.2008
(-) Betonika+ - oprava výpisu vložek pro 4.přívod
_________________________________________________________________________________
02.06.2008
(-) Betonika+ - Zobrazení profilu DN2 u zadání spadiště
(-) Betonika+ - Přepisování názvů PERFECT v tiskové tabulce den
_________________________________________________________________________________
27.05.2008
(#) Vloženo potrubí Superlit (DN300 - DN1400)
(-) Opraveno vložení potrubí o sklonu > 35 prom. pro dna PERFECT
_________________________________________________________________________________
13.05.2008
(+) Přidány přechody na Pražský standard pro všechny typy šachet.
(-) Oprava hlášky "Nesoulad DN a materiálu potrubí"
_________________________________________________________________________________
06.05.2008
(-) Zobrazení názvu dna TBZ-Q-500-1085
(-) Vráceny poklopy ECON
(+) Výpis použití spadišťové hlavice
(+) Aktualizace ceníku -> Nápověda -> Aktualizace ceníku
_________________________________________________________________________________
30.04.2008
(#) Doplěny poklopy ECON
_________________________________________________________________________________
11.04.2008
(#) Doplněna dna PERFECT
_________________________________________________________________________________
15.05.2007 (Sachty.exe 15.5.2007, sachty.mdb 15.5.2007)
(-) Načítání dat z předchozích verzí.
_________________________________________________________________________________
25.04.2007 (Sachty.exe 25.4.2007, sachty.mdb 23.4.2007)
(+) Přidána poznámka k šachtě
(-) Zobrazení popisu kódu dna
_________________________________________________________________________________
7.04.2007 (Sachty.exe 7.4.2007, sachty.mdb 6.4.2007)
(#) Přidáno potrubí HOBAS DN700, DN900 a DN1100
(-) Přiřazení potrubí DN500 k výšce dna 1000mm
(#) Přidán přechodový díl s kapsovým stupadlem
(#) Aktualizovány materiály kynety
(#) Aktualizovány materiály obkladu spadiště
(+) Přidány 2 nové vzorové výkresy (šikmé vložky, Pražský standard)
(-) Oprava výstupů (značení den a těsnění)
(+) Nová sestava - vložky
(#) Zabudované poklopy do zákrytové desky
_________________________________________________________________________________
22.03.2007 (Sachty.exe 22.3.2007, sachty.mdb 22.3.2007)
(#) Aktualizace zákrytových desek s integrovaným poklopem
_________________________________________________________________________________
16.03.2006 (Sachty.exe 16.3.2007, sachty.mdb 16.3.2007)
(+) 1. Možnost zadat výšku vývodu
(+) 2. Možnost zadat, že šachtové dno bude bez otvorů
(+) 3. Potrubí DN 100,125 u PVC hladké PVC hladké DN 110/104 ; PVC hladké DN 125/119
(+) 4. Potrubí DN 600 UltraRib skandinávský UltraRib DIN (Maincore) DN 670/593
(+) 5. Potrubí BOCR TERAKAN – DN 300-600
(|) 6. Tisk cenová kalkulace – počítat celkové množství šachtových den podle průměru potrubí
(+) 7. Sestava šachtových vložek podle mat.potrubí a průměru
(+) 8. Monolitické dno
(|) 9. Možnost zabudovaného poklopu v zákrytové a přechodové desce, pokud je výška šachty nízká
(+) 10. Možnost zadat více šachet najednou
(+) 11. Možnost přechodové desky rovnou s otvorem pro poklop, bez zákrytové desky
(*) 12. Možnost přepnutí u potrubí DN 800 výšku dna : 1. 1430 mm,2. 1500 mm. Volí se tl. stěny.
(*) 13. Zafixování sestavy šachet
(+) 14. Povolení zobrazení a tisku při chybném zadání šachty
(|) 15. Prvky šachtových den o dno se šikmým vývodem a vtokem
(*) 16. Přiřazení dna pro UltraRib DN 400
(*) 17. Přiřazení dna pro UltraRib DN 500
(*) 18. Přiřazení dna pro libovolné DN 500
_________________________________________________________________________________
18.05.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 17.5.2006 18:53, sachty.mdb 17.5.2006 18:22)
(*) Aktualizace ceníku.
_________________________________________________________________________________
15.11.2005
(-) Oprava chyb.
_________________________________________________________________________________
3.08.2005 - verze
(-) Oprava chyb.
_________________________________________________________________________________

Soubory aktuální verze ke stažení

Instalace programu - Šachty 11 (aktuální verze)    47 187 kB
Instalace programu - Sachty 2010 (20.01.2011)    30 646 kB

Sweco Hydroprojekt a.s., Kuba Petr, Pliska Zdeněk